WWW.CDLED.COM    Tel:86-28-85127966
网站导航 在线反馈 | 关于我们 | 联系我们


HOME

黄金地ZK 最新资讯

黄金地ZK 产品介绍

黄金地ZK 公司简介

黄金地ZK 在线订单

黄金地ZK 在线咨询

黄金地ZK 客户服务
现在位置: 主页>> 最新资讯 >>真空知识(5)

真空知识(5)

编辑:黄金地科技   发布时间:2005/03/10更新

21、水在各种温度下的饱合蒸气压
22、一些物质的熔点、熔解热、沸点和汽化热

 
21、水在各种温度下的饱合蒸气压
 
温度
压力
 
温度
压力
Pa
Torr
Pa
Torr
-13
225.4
1.691
-10
386.5
2.149
-7
361.9
2.715
-3
489.6
3.673
0
610.4
4.579
3
757.8
5.685
7
1001
7.513
10
1228
9.209
13
1497
11.23
17
1937
14.53
20
2337
17.54
23
2808
21.07
27
3564
26.74
30
4242
31.82
33
5029
37.73
37
6274
47.07
40
7378
55.32
43
8638
64.80
47
10610
79.60
50
12330
92.51
53
14290
107.2
57
17310
129.8
60
19910
149.4
63
22840
171.4
67
27320
205.0
73
35420
265.7
77
41870
314.1
83
53400
400.6
87
62480
468.7
93
78460
588.6
97
90920
682.1
100
101325
760.0
101
104980
787.6
 
 
 
22、一些物质的熔点、熔解热、沸点和汽化热 
物质
熔点(℃)
熔解热(Cal/g)
沸点(℃)
汽化热(Cal/g)
酒精
-114
23.54
78
204
二硫化碳
-112
45.3
46.25
84
-77.7
81.3
-33
327
松节油
-10
80
160
-
0
36
100
539
80
33
218
50.5
生铁
1100~1200
8
2450
93
一氧化碳
-200
46.68
-190
263
醋酸
16.6
16.4
118.3
104
甲醇
-97.1
20.95
64.7
94
苯胺
-6.24
30.24
184.3
124
5.48
82.2
丙酮
-96.5
56.1

相关内容:

4   真空知识(5) 2005/01/17
4   真空知识(4) 2005/01/17
4   真空知识(3) 2005/01/17
4   真空知识(2) 2005/01/17
4   真空知识(1) 2005/01/17


关于我们联系我们  |  友情链接  |  客户咨询 |   版权声明  |  网站地图

Copyright ©2003-2004 CDLED.com Inc. All rights reserved  China Sichuan lierde Technology Ltd'Co
版权所有:中国.四川 成都黄金地真空技术开发有限公司
地址:中国.四川.成都市高新区科园二路1号 邮编:610041
电话:86-28-85127966 85127922   传真:86-28-85127922
我们推荐您使用Microsoft Internet Explorer 5.0以上版本 建议画面尺寸800*600像素